Wateroverlast

Klimaatdiensten

Betrouwbare informatie over weer en klimaat stelt de samenleving in staat de kwetsbaarheid voor extreem weer en klimaatverandering in te schatten.

Hoeveel regenwater moet een riool kunnen afvoeren om de straten niet blank te laten staan? Hoe hoog moeten in de toekomst onze dijken zijn? Hoeveel sneeuw moet een dak kunnen dragen? Wat kost een verzekering tegen hagelschade? Met hoeveel dagen vorstverlet moeten we rekenen in de bouw? Hou zeldzaam was de bui van gisteren?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden levert het KNMI informatie en kennis over weer en klimaat gebaseerd op waarnemingsnetwerken, satellieten, weer- en klimaatmodellen, en wetenschappelijke onderzoek naar de werking van het klimaatsysteem. Het levert daarmee essentiële informatie voor een duurzame economie, voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze klimaatdiensten ontwikkelt het KNMI in samenspraak met de meest relevante klimaatgevoelige sectoren. 

Klimaatatlas

Het klimaat van Nederland, gemiddeld over de periode 1981-2010, wordt uitgebreid beschreven in de Bosatlas van het Klimaat. Informatie over onder andere wind, temperatuur, neerslag en verdamping en zonneschijn  wordt gepresenteerd in overzichtelijke kaarten en in tabellen.  De atlas bevat frequenties van extreem weer en veranderingen in het klimaat in afgelopen decennia.

Klimaatscenario's

Om te voorzien in informatie voor het toekomstige klimaat publiceert het KNMI klimaatscenario's. Deze scenario's vormen de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich, volgens de nieuwste inzichten, waarschijnlijk zal voltrekken. Ze geven de verandering rond 2050 en 2085 weer ten opzichte van het klimaat in de periode 1981-2010, inclusief een schatting van de onzekerheid van die verandering. Dit stelt anderen in staat klimaatverandering en klimaatvariaties mee te laten wegen in hun beslissingen

Maatwerk

De klimaatatlas en de klimaatscenario's zijn opgesteld om een grote groep gebruikers uit een groot aantal sectoren te kunnen bedienen met klimaatinformatie. Soms is een vraag zodanig specifiek dat een extra onderzoek of analyse nodig is. In zo'n specifieke behoefte wordt dan voorzien door maatwerkprojecten. Voorbeelden zijn:

  • Statistiek van extreme neerslag voor de waterschappen
  • Kans op extreem lage wintertemperaturen voor het berekenen van de benodigde opslag van gas
  • Bepalen van de kans op nadelige weersomstandigheden in bepaalde perioden van het jaar voor landbouw
  • Maken van een windatlas op 100 meter hoogte voor windenergie

Het KNMI richt zich met klimaatdiensten niet alleen op Nederland, maar ook op Europa en zelfs wereldwijd. Dat doen we met bijvoorbeeld satellietwaarnemingen van ozon, met de European Climate Assessment and Dataset (ECA&D) en de KNMI Climate Explorer.